โปรโมชั่นพิเศษ

1. ค่าบริการทำสัญญาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ เรื่มต้นที่ 7,XXX บาทต่อปี

2. SIMBOX สำหรับใส่ SIM มือถือแบบบุฟเฟ่ต์ เริ่มต้นที่ 3,XXX บาท / เลขหมาย

3. SIM มือถือแบบบุฟเฟต์ โทร 8:00-18:00 เริ่มต้นที่ 5XX บาท / เลขหมาย

ติดต่อเรา Contact us

 

LINE ID : @tsrtelecom

มี @ นำหน้าด้วยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ยินดีรับบัตรเครดิต

KBankCredit

ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) Chung-Mei

     ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 3 ส่วนคือ
     1. ตู้ควบคุม Fire Control Panel
     2. อุปกรณ์ Fire Detector
     3. อุปกรณ์ส่งเสียงและแสง เมื่อเกิดเพลิงไหม้

      ตู้ควบคุม Fire Control Panel ของ CM แบ่งเป็น 2 รุ่นคือ

     1.1 รุ่น CM-P3

CM-P3         เป็นระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) ขนาดเล็กของ CM โดยมีขนาดเริ่มต้นที่ 8 โซน, 12 โซน และ 24 โซน บริษัทฯ จะนำเข้ามาจำหน่ายเฉพาะรุ่น ขนาด 8 และ 12 โซน เท่านั้น

         คุณสมบัติพิเศษของระบบ

         - ตู้ Control Panel ประกอบด้วยวงจรที่ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับ ในแต่ละโซน พร้อมวงจรมอนิเตอร์ การทำงานไม่ว่าเป็นวงจร Short Circuit หรือ Open Circuit โดยจะโชว์ Status ต่างๆของระบบบนแผง Display ด้านหน้าของระบบ 

       - ระบบมีการตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่พร้อมประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งมอนิเตอร์การทำงานของแบตเตอรี่ว่ายังคงพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่

       - ระบบมีปุ่มสำหรับทดสอบ การทำงานของแต่ละวงจรว่ายังคงทำงานตามปกติอยู่หรือไม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา

       - ระบบมีปุ่ม Key Lock เพื่อป้องกันการกดปุ่ม Touch Screen ผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อการทำงานของระบบฯ

       - การทำงานของระบบมีความผิดพลาดน้อยมากเนื่องจากแบ่งการทำงานเป็น 2 ขั้นตอน
         ขั้นตอนที่ 1 เมื่ออุปกรณ์ Detector ตรวจพบความผิดปกติในพื้นที่ที่ติดตั้ง เช่น มีควันไฟ เป็นต้นระบบก็จะทำการ Reset การทำงานของอุปกรณ์ Detector เหล่านี้ในครั้งแรกยังไม่มีการส่งสัญญานไปที่ กระดิ่ง และ Buzzer ของตู้ควบคุม
         ขั้นตอนที่ 2 หลังจากขั้นตอนที่ 1 หากอุปกรณ์ Dectecor เหล่านี้ ยังคงตรวจเช็คความผิดปกติ เช่นควันไฟ ในพื้นที่ที่ติดตั้งอยู่ได้อีก ระบบก็จะส่งสัญญานไปดังที่ Buzzer และหลอดไฟของตู้ควบคุมจะกระพริบ หลังจากนั้น กระดิ่งแจ้งเตือนอัคคีภัยก็จะดัง เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลทราบและตรวจแก้ไขต่อไป

        - ตู้ Control Panel จะโชว์สถานะการทำงานของอุปกรณ์เมนหลักของระบบไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟแสดงการทำ งานของแต่ละโซน ,Power Supply และสถานะอื่นๆที่สำคัญของระบบเพื่อให้สามารถรู้ว่า ระบบยังคงทำงานอยู่ปกติหรือไม่

        - ในกรณ๊ที่ตรวจจับได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ผู้ควบคุมจะมีดวงไฟใหญ่หน้าตู้ติดกระพริบพร้อมเสียงไซเรน จากบัสเซอร์ส่งเสียงดังให้ผู้ดูแลทราบและแก้ไขต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากแคตาล็อคโดยคลิกที่นี่

       1.2 รุ่น CM-P1

CM-P1       เป็น ระบบสัญญานแจ้งเหตูเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ของ CM ซึ่งมีหลายขนาดการทำงานเริ่มต้นที่ 10 โซน 20 โซน เรื่อยๆไปจนถึง 100 โซน โดยเป็นตู้ควบคุม Fire Control Panel ที่ยึดติดตั้งกับผนัง

        - แต่ละโซนการทำงานจะมีหลอดไฟแสดงการทำงานว่าระบบทำงานปกติ, Short Circuit, Open Circuit, Alarm Zone ที่หน้าแผงแสดงผลบนฝาตู้ของตู้ Control Panel

        - มีระบบการทดสอบการทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ โดยทำการตรวจเช็คการทำงานแต่ละโซน ควบคุมว่าการทำงานปกติดีอยู่หรือไม่ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

        - มีการตรวจเช็คและมอนิเตอรืการทำงานของแบตเตอรี่สำรองไม่ให้จ่ายไฟต่ำกว่า 18 Volt ในกรณ๊ที่ไฟฟ้าดับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนาน

        - ระบบถูกออกแบบให้สามารถบำรุงรักษาง่าย โดยเฉพาะสายโซนที่เดินจากภายนอกเข้ามาที่ตู้ควบคุม Fire Control Panel จะแยกส่วนของการเข้าสายออกจากแผงวงจรของระบบ ไม่ให้ปะปนกัน ทำให้สะดวกในการตรวจแก้ไขสายโซน โดยไม่กระทบต่อแผงควบคุมในโซนนั้นๆ

        - มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานต่างๆของระบบ เช่น AC-Power Supply, Standby Power, Phone Call Indicator, Fire Fighting Activation indicator, No Drawing Water indicator Switch not in postion indicator เป็นต้น

        - มีระบบ Phone Call โดยผู้ดูแลสามารถใช้โทรศัพท์ ติดต่อกับห้องเมนระบบตู้ Fire Control Panel โดยเสียบปลั๊กโทรศัพท์ เข้าไปที่แจ็คโทรศัพท์ ที่ติดอยู่บน Manual Call Point ในสถานที่ต่างๆ เพื่อพูดคุยกับห้องควบคุมได้

        - สามารถติดตั้ง Remote Graphip Annunciator Panel ตามขนาดที่ผู้ใข้ต้องการ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากแคตาล็อคสินค้าโดยคลิกที่นี่

        2. อุปกรณ์ Fire Detector

2.1 ตัวตรวจจับควัน (Photo Electric Smoke Detector) CM-WT-32L

CM-WT-32L

       - เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควัน โดยขณะที่ทำงานปกติ จะมีหลอดไฟสีเขียว ติดกระพริบเป็นระยะๆ เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ยังคงทำงานอยู่ปกติ

       - ในกรณ๊ที่อุปกรณ์ตรวจจับควันได้ในพื้นที่ที่ติดตั้ง หลอดไฟสีแดงจะติดค้าง ตู้ควบคุม Fire Panel ส่งเสียงร้องดังที่ Buzzer และกระดิ่งเตือนภัยทั้งอาคาร

หากต้องการแคตตาล็อคคลิกที่นี่

           

 

2.2 ตัวตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิอย่างฉับพลัน (Rate of Rise Heat Detector) CM-WS-19L

CM-WS-19L

 

        - เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ อย่างฉับพลันภายในพื้นที่ที่ควบคุม การทำงานของระบบโดยทั่วไป จะไม่มีหลอดติดกระพริบ

        - ในกรณ๊ที่อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ อย่างฉับพลันได้ในพื้นที่ติดตั้งหลอดไฟสีแดง จะติดค้างพร้อมส่งสัญญานให้ตู้ควบคุม Fire Panel จะมีไฟกระพริบและมีเสียงดังที่ Buzzer และกระดิ่งเตือนภัยทั้งอาคาร 

สามารถ Download Cattalog ได้ที่นี่

 

2.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุโดยใช้มือดึง, มือกด (Manual Call Point) CM-FP1

CM-FP1

 

 

       - เป็นอุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยการใช้มือกดที่อุปกรณ์ เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่พบเห็น ตู้ Fire Panel จะมีไฟกระพริบ และมีเสียง Buzzer และกระดิ่ง เตือนภัยทั้งอาคาร

สามารถ Download Cattalog ได้ที่นี่

       

                    2.4 อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบ บีม (Beam)

 

 

        เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันสำหรับพื้นที่กว้างหลังคาสูง เช่นในโรงงาน  จะอาศัยยิงแสงจากกำแพงด้านหนึ่ง ไปกำแพงอีกด้านหนึ่ง ระยะทางได้ถึง 100 เมตร เมื่อมีควันมาตัดแสงระบบจะแจ้งเตือนให้เราทราบ

สามารถ Download แคตาล็อคได้ที่นี่

 

3. อุปกรณ์ส่งสัญญานเตือนภัยด้วยเสียง ความดัง 90db ขนาด 6 " (CM-FB6)

            อุปกรณ์กระดิ่ง CM-FB6

CM-FB-6 

        เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญานเสียงความดัง 90 db เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตรวจเช็คว่ามีควันไฟ เกิดขึ้นในพื้นที่ กระดิ่ง (CM-FB6) จะส่งสัญญานดังทั้งบริเวณอาคาร ความดังของเสียงอยู่ที่ 90 db

สามารถ Download Cattalog ได้ที่นี่

 

 

หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-528-0383 -7

 

Address

T.S.R.-Telecom Systems
14 Ratthanathibet 28 Road,
Bangkasor, Mueangnonthaburi
Nonthaburi 11000 , Thailand

ที่อยู่บริษัท

ที.เอส.อาร์.-เทเลคอม ซีสเท็มส์
14 ถ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อเรา

จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00
Tel:  02 528 0383
Email: sales@tsr.co.th

Line ID : @tsrtelecom

แผนที่บริษัทคลิกที่นี่

 

RocketTheme Joomla Templates